Nosná politická témata

„Přiměřenou aplikací moderních technologií a citlivým přístupem k životnímu prostředí můžeme dosáhnout výrazného zvýšení kvality života nás všech. Chci moderní města a obce, elektronickou komunikaci a zdravé životní prostředí.“


„Transparence politiků, politických stran a procesů je alfou a omegou veřejné kontroly a nejlepším předpokladem toho, že správa země bude vykonávána ku prospěchu občana, voliče, nikoliv zájmových skupin.“


„Školství, vzdělání a sport. Ve zdravém těle zdravý duch. Z mladého člověka vychovávaného moderním školstvím, podporovaného ve zdravém pohybu a přirozené zvídavosti vyroste sebevědomý, zdravý a na veřejné správě se podílející občan. “