Progresivní ekonomika

Nesmíme položit ekonomiku na oltář obětí epidemie. Budu žádat daňové prázdniny, podporu domácí spotřeby a znalostní ekonomiky.

Stát nesmí položit ekonomiku na oltář obětí epidemie. Další existence veřejného života včetně fungujího sektoru služeb je klíčově důležitá pro udržení zaměstnanosti a životní úrovně. Pokles životní úrovně by způsobil předčasná úmrtí desetitisíců občanů ČR. Korelace mezi věkem dožití a životní úrovní je statisticky velmi významná.

Plošné zákazy jsou selháním státu

Plošný zákaz poskytování služeb je pro mne neakceptovatelným zásahem do lidských práv. Svobodná povolání a občany, kteří se rozhodli být na státu nezávislí musíme umět ochránit, jsou pilířem občanské společnosti a demokracie. Ponecháme-li rozvoj ekonomiky na umu a kreativitě lidí a nebudeme-li jim házet klacky pod nohy, dočkáme se silné, odolné a soběstačné ekonomiky.

Podpora a předvídatelné podnikání

Stát by měl pomoci překlenout potíže podnikatelů z období jara 2020, ale další státní podporu minimalizovat stejně jako minimalizovat státní zásahy do podnikání. Nastavená pravidla podpory a opatření musí být neměnná a spravedlivá, tak aby bylo podnikání předvídatelné.

Spotřebu nastartují daňové prázdniny

Pro nastartování spotřeby podporuji masivní daňové prázdniny kryté vydáním státních dluhopisů.

Byrokracie ničí kreativitu a škodí nám všem

Měli bychom vytvořit speciální analytickou skupinu, která by měla za úkol identifikovat a snižovat byrokracii v podnikání. Neúnosnost současného rigidního přístupu se projevuje právě v době krize. Cílem by měla být bezbariérová ekonomika.

Dialog s podnikateli, osvěta

Jakákoliv regulace provozů musí být prováděna nejlépe edukativní formou a zpřísňováním hygienických předpisů, nikoliv omezováním a vypínáním provozů jako takových. Stát může vznést přísnější nároky na specifické služby, což pravděpodobně povede k jejich zdražení, nikoliv však k jejich nedostupnosti nebo úplnému výpadku.

Zahrnutí externalit do daňové sazby

Navrhuji vést celospolečenskou diskusi o zásadní restrukturalizaci nepřímých daní. Potřebujeme vyčíslit, jaké j́sou společenské dopady konkrétních služeb a produktů (externality) a tyto promítnout do daňové sazby. Přirozeným způsobem tak zvýhodníme produkty a služby, které redukují celospolečenské náklady na udržování životního prostředí a zdravotního systému země a v současné situaci také zvládání epidemie SARS-CoV-2.

Znalostní a čistá ekonomika

Formou daňových úlev chci podporovat zejména ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, zaměřující se na implementaci moderních technologií a vysokým podílem výzkumu a vývoje. Upřednostním zejména ekologické nízkoemisní, nízkoodpadové a cirkulární technologie.

Maximální digitalizace ekonomiky je cestou k úsporám nákladů i životního prostředí. Ekonomika budoucnosti by měla stavět na sdílení služeb, dopravě zboží za zákazníkem a měla by pracovat s externalitami jako nákladovou položkou.

Zrušení EET, zbytečných bariér a složité byrokracie je cestou k ekonomice svobodné a otevřené. Takové, která chrání menší a střední podnikatele před monopolizačním apetitem gigantů.

Ekonomika by měla být:

 • Nízkoemisní (zaměření na čisté a distribuované zdroje energie).

 • Nízkoodpadová a cirkulární (minimalizace produkce odpadů, opakované užití odpadů)

 • Digitální (informace je ekologická a levná, fyzický pohyb zboží, osob, informací drahý)

 • Sdílená (sdílené užívání zdrojů, podpora autonomní mobility)

 • Udržitelná (zahrnutí externalit; kvalita, flexibilita a decentralizace, méně výkon)

 • Ekologická (minimalizace znečištění, umělých zásahů do krajiny)

 • Znalostní (ekonomika s vyšší přidanou hodnotou)

 • Autonomní (náhrada těžkých pracovních pozic automatizovanými systémy)

 • Humánní (zkrácení pracovní doby, delší dovolené, více času na děti, rodinu, relax)

 • Svobodná (ekonomika bez EET)

 • Bezbariérová (ekonomika umožňující levné zapojení se s minimem prostředků a času)

 • Jednoduchá (ekonomika bez administrativních bariér, s jednoduchými daněmi)