Ochráním demokracii

Vyžadují-li opatření státu větší kontrolu nad občany, musí být stát pod přísnějším dohledem občanů.


V souvislosti s virovou pandemií se musíme se vrátit k respektování základních lidských práv a demokratických zvyklostí. Stát nesmí bez pečlivého zdůvodnění a jeho verifikace plošně omezovat pohyb občanů ani zakazovat občanům podnikat. Veškerá opatření státu, která mají dopad do oblasti lidských práv musí být prováděna transparentně a v souladu s ústavou. Vyžadují-li opatření zvýšený dohled nad občany, musí být doprovázena zvýšeným dohledem občana nad vládou.

Podporuji proto zřízení stálé parlamentní komise pro kontrolu epidemie s rozsáhlými oprávněními pro verifikaci epidemiologických dat. V Senátu, ve kterém působí mnoho lékařů budu za tuto pravomoc bojovat a věřím, že budu úspěšný.

Stát by neměl vůči občanům uplatňovat politiku restrikcí, nýbrž osvěty spojené s důvěrou. Důvěřuje-li vláda občanům, důvěřují i občané vládě. K restrikcím smí stát přistoupit jen v případě, že prokazatelně není funkční politika doporučení a vzdělávání. Stát nesmí zneužívat excesivní jednání jednotlivců k zásahům do ústavních práv občanů. Plošné zásahy do lidských práv jsou selháním politiky státu.

Sdílená svoboda je pro mne klíčovým statkem. Své politické principy jsem vložil do stanov, nástrojů a vnitřní organizace České pirátské strany.  Věřím, že (demokratická) forma politiky zajišťuje dodržování práv všech skupin obyvatel, a že je důležitější než její momentální obsah. Věřím, že pravidelná obnova mandátu je zárukou objektivity a profesionality jakékoliv veřejné služby.

Vím, že nejlepším přítelem "starých dobrých časů" je špatná paměť, a proto budu v Senátu ČR urputně oponovat těm, kteří si přejí jejich návrat.

V demokracii je každý občan politik

Motivace a zapojení občana do politického života na nejrůznějších úrovních je předpokladem pro dlouhodobé udržení demokracie a zachování základních lidských svobod, omezení nebezpečí privatizace politiky úzkou elitou a ústup demokracie.

Homo politicus = vzdělaný občan = svobodný občan => nástroj eliminace FUD a populismu. Demokracie není chaos, ale sofistikovaná forma kolektivního řízení a podřízení se pravidlům (demokracie != anarchie).

Zapojení mladých je nástrojem udržení modernity a vyvážení přirozené tendence člověka vyvíjet se směrem ke konzervatismu. Myšlenkově mladá společnost = moderní společnost, fundamentalismus přináší tmářství, stagnaci a zaostávání.

Liberalismus je směr se schopností rychlé adaptace na překotně se měnící podmínky. Liberál je největším ochráncem lidských práv, protože respektuje různost názorů, postojů a bojuje proti zavedeným dogmatům, která v minulosti vedla k omezování lidských práv a práv menšin. Právo menšiny je i mým právem, každý jsme něčím menšina.

Senát je ústavní a legislativní pojistka a jeden z nástrojů demokratizace politiky cestou zapojení  nepolitiků do legislativního řízení země (senátor je uznávaná, často nepolitická osobnost se silnějším mandátem voliče, která vyvažuje postoje karierního politika, poslance). Dvojkomorový ústavní systém Poslanecké sněmovny a Senátu tvoří taktickou a strategickou složku řízení země a je pro dlouhodobé udržení demokracie těžko postradatelný.