Jsem Pirát, nemám ve zvyku mlčet. Do strany jsem nevstoupil, stranu jsem založil - aby bojovala za demokracii, bránila lidská práva a hlídala stát. Bez svobody jsme nic.

Narodil jsem se zde a vím, jak se tu skvěle žije. Proto je třeba stromy chránit, developery krotit, dopravu omezovat. Další Brno už nedostaneme - tak si chraňme to, které máme.

Jedničky a nuly nahrazují betonové dálnice, propojí nás s lékařem bez fronty v čekárně, otevírají vzdělání na druhém konci světa. Technologie řeší problémy a přináší svobodu.

Jakou chceme mít ekonomiku? Aby vyhovovala monopolům a korporacím? Nebo aby byla i ekologická, svobodná, sdílená, přístupná, cirkulární - a přinášela blaho a užitek všem lidem?

Vzdělávání musí nápadité, interaktivní. Nesmí diskriminovat ani omezovat. Výuka musí být předvídatelná a založena na vzájemném respektu žáků, učitelů a rodičů. Motivace žáka je vysvědčením učitele.

Plošné zákazy podnikání a volného pohybu jsou selháním státu. I virové pandemie lze řídit bez chaosu, podle jasných regulačních stupňů a na úrovni krajů. Osvětou, ne nátlakem.

Co škodí planetě, škodí nám všem. Když je Země naše matka, jen blázen by ji dál zneužíval. Živé musí dostat přednost před neživým - úcta k přírodě a životu má větší hodnotu než HDP.

Být seniorem neznamená být případem sociální péče. Starší lidé nás mohou inspirovat a obohatit: svými zkušenostmi i nadhledem. Musíme jim k tomu ale vytvořit prostor.

Evropská Unie je společenstvím zemí, ke kterým chceme patřit. Umožňuje nám cestovat, obchodovat, vzdělávat se a tvořit a sdílet to nejlepší, co současná moderní civilizace přináší.

Zdravý životní styl přináší zdraví. Být zdravý znamená vnímat svět pozitivněji. Být zdravý je výrazem ohleduplnosti nejen k sobě samému, ale také k lidem ve svém okolí, ke společnosti a přírodě.

Dostupná, chytrá, kvalitní a preventivní lékařská péče může zajistit vysokou kvalitu a délku života občanů. Lékař nesmí jen léčit, musí zejména uzdravovat. Počet zdravých klientů je výrazem dovedností lékaře.