Kdo jsem?

Narodil jsem se v roce 1970 v Brně-Žabovřeskách. Jsem ženatý a mám 5 dětí. Ve svém volném čase rád sportuji, čtu, sleduji moderní technologie, filmy a věnuji se dětem. Vystudoval jsem mikroelektroniku na elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Již v mládí mne uhranuly počítače a programování a láska k moderním technologiím mi zůstala celý život.

V roce 1998 jsem si splnil sen a založil počítačovou firmu WebStep, která se stala v mnoha ohledech zázemím pro mé pozdější kroky a aktivity. Profilujeme se jako podporovatelé otevřeného software a vyhýbáme se veřejným zakázkám.

Během své třicetileté profesní kariéry jsem byl architektem, autorem, analytikem, programátorem, systémovým administrátorem a konzultantem mnoha úspěšných projektů a naše práce pro velké finanční instituce mi přinesla cenné zkušenosti z projektového a podnikového řízení.

1985 Táta mentor

K politice mne přivedl můj táta. Jeho zážitky z pod hlavní sovětských samopalů, písničky Karla Kryla a technologické a hospodářské zaostávání komunistického režimu zformovaly mou touhu po svobodě a latentní nedůvěru k autoritám.

Takto dopadl náš revoluční žigulík 21.12.1989. Při rozvážení propagačních materiálů Václava Havla jsme jej v jedné vísce na pomezí Moravy a Čech otočili přes střechu. Naštěstí bez zranění.
Takto dopadl náš revoluční žigulík 21.12.1989. Při rozvážení propagačních materiálů Václava Havla jsme jej v jedné vísce na pomezí Moravy a Čech otočili přes střechu. Naštěstí bez zranění.

1989 Sametová revoluce

V roce 1989 jsem se do politiky poprvé výrazně zapojil. Byl jsem svolavatelem stávkového výboru elektrotechnické fakulty a během okupační stávky jsem se věnoval publikaci a šíření revolučních tiskovin a popularizaci studentských požadavků mezi veřejností. V průběhu podzimu 1989 jsme spolu s dalšími studenty vyjížděli také do regionů a distribuovali revoluční propagaci.

1990 Devadesátá léta

Do porevolučních let jsme jako studenti vstupovali politicky nezkušení, bez kontaktů, zdrojů a bez velkých šancí naplnit naše listopadové ideály. V této době jsem se aktivisticky účastnil nejrůznějších demonstrací (Děkujeme odejděte proti opoziční smlouvě, demonstrace proti monopolu SPT Telecom aj.) a aktivně jsem se formou mentoringu, propagace, vývoje a publikační činnosti zapojil do práce pro open-source komunitu, ve které panovala osvěžující svoboda ducha.

WebStep Linux Center bylo evropsky ojedinělým projektem na propagaci OS GNU/Linux.
WebStep Linux Center bylo evropsky ojedinělým projektem na propagaci OS GNU/Linux.

2000 Dot.com revoluce

Během let jsem byl svědkem úžasného rozvoje technologií umožňujících mezilidskou komunikaci v dřívě nepředstavitelné míře. Instinktivně jsem chápal, že na tomto hřišti se bude odehrávat bitva o naše svobody. Během let se tak svobodné platformy komunikace staly terčem mnoha útoků. Když útoky v roce 2009 přešly od zavírání stránek k zavírání lidí, rozhodl jsem se postavit na obranu svobod, které nám technologie Internetu přinesla a výzvou na portále ABCLinuxu jsem založil Českou pirátskou stranu. Do jejích stanov jsem vložil liberální myšlenky open-source komunity, humanismu, švédské pirátské strany a vlastního světonázoru.

Zasedání Celostátního fóra České pirátské strany v Albrechticích v říjnu 2009. Zde byl Ivan Bartoš zvolen předsedou strany.
Zasedání Celostátního fóra České pirátské strany v Albrechticích v říjnu 2009. Zde byl Ivan Bartoš zvolen předsedou strany.

2009 Česká Pirátská strana

Českou pirátskou stranu se nám podařilo plně zformovat koncem června 2009 a v srpnu 2009 jsme již byli schopni podat kandidátky do později zrušených parlamentních voleb. Na podzim 2009 jsem z pozice zakladatele a místopředsedy strany podpořil kandidaturu Ivana Bartoše na předsedu. V souladu s předem deklarovanou rolí jsem se až do roku 2012 ve straně věnoval málo viditelné práci na formování moderní politické organizace, k čemuž jsem měl dostatek zdrojů a ze své pozice i  potřebný mandát a respekt. Vnitrostranickým konfliktům a vyhroceným diskusím jsem se vyhýbal, abych roli zakladatele nezneužil k parciálním politickým cílům. Postupně jsem působil v přípravném výboru strany, jako místopředseda strany, předseda rozhodčí komise, jako člen odborů strany, vedoucí technického a vedoucí finančního odboru, člen republikového výboru a předseda krajského sdružení Jihomoravského kraje. Jsem autorem, zakladatelem, implementátorem a byl jsem správcem stranických IT systémů, mj. stále aktivně užívaného pirátského fóra. V pirátské straně udržuji přátelské vztahy napříč členskou základnou včetně vedení strany a moji Piráti mne neformálně titulují a respektují jako Otce zakladatele.

Zplodit syna, zasadit strom, postavit dům. Vše přinese cenné životní zkušenosti. Práce s dětmi mi zůstala a přírodu jsem se naučil respektovat.
Zplodit syna, zasadit strom, postavit dům. Vše přinese cenné životní zkušenosti. Práce s dětmi mi zůstala a přírodu jsem se naučil respektovat.

Založení strany bylo extrémně hektickým počinem. Nebylo jednoduché zůstat naplno zapojen mezi o 10-20 let mladšími kolegy. Na nějaký čas jsem své politické aktivity omezil a při udržování občasných kontaktů se stále aktivními spoluzakladateli strany pozoroval politiku strany z širší perspektivy a s čistou politickou myslí. Od roku 2013 až do konce roku 2019 jsem se také věnoval činnosti trenéra fotbalové mládeže.

Na jaře 2017 jsem se opět zapojil do kampaně před podzimními parlamentními volbami 2017. V těch naše strana získala 22 mandátů v Poslanecké sněmovně ČR. Úspěchy Pirátů v různých volbách způsobily, že strana trpěla personální nouzí. Vnímal jsem, že v tomto ohledu mohu opět pomoci.

Před komunálními volbami v roce 2018 jsem inicioval založení Pirátské buňky v mých rodných Žabovřeskách. Pod vedením Silvie Mrkvanové obdrželi tehdy Piráti 11% hlasů a 3 mandáty v místním zastupitelstvu. Kampaň byla úspěšná i ve "velkém" Brně. Stali jsme se součástí koalice na magistrátu města Brna. Svým brněnským kolegům nyní pomáhám ve třech komisích Rady města Brna (komise investiční, informatiky a sportu) a zastupuji město jako člen představenstva SAKO.

V roce 2019 jsem se aktivně zapojil do kampaně, ve které jsme získali 3 křesla v europarlamentu, z toho 2 získali členové našeho místního sdružení. Místopředsedou parlamentu se pak stal brňan Marcel Kolaja, kterého jsem v roce 2011 přijímal do Pirátské strany.

Na podzim 2019 jsem se rozhodl požádat spolustraníky o důvěru a kandidovat za Českou pirátskou stranu do Senátu ČR. Senátní kampaň v Brně byla hodně konkurenční, bohužel však neúspěšná, obsadil jsem čtvrté místo s pěknými 15% hlasů. V podzimních volbách jsem pak získal mandát člena zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Ozvěte se mi

E-mail: jiri.kaderavek@pirati.cz
Sledujte mě: Facebook / Twitter