Můj příběh

Narodil jsem se v roce 1970 v Brně-Žabovřeskách. Jsem ženatý a mám 5 dětí. Ve svém volném čase rád sportuji, čtu, sleduji moderní technologie, filmy a věnuji se dětem.

Vystudoval jsem mikroelektroniku na elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Již v mládí mne uhranuly počítače a programování a láska k moderním technologiím mi zůstala celý život. V roce 1998 jsem založil IT firmu, která se stala v mnoha ohledech zázemím pro mé pozdější kroky a aktivity. Profilujeme se jako podporovatelé otevřeného software a vyhýbáme se veřejným zakázkám.

Během své 30-tileté profesní kariéry jsem byl architektem, autorem, analytikem, programátorem, systémovým administrátorem a konzultantem mnoha úspěšných projektů a naše práce pro velké finanční instituce mi přinesla cenné zkušenosti z projektového a podnikového řízení.

K politice mne přivedl můj táta. Jeho zážitky z pod hlavní sovětských samopalů, písničky Karla Kryla a kritika a technologické zaostávání komunistického režimu zformovaly mou touhu po svobodě a latentní nedůvěru k autoritám.

V roce 1989 jsem se do politiky poprvé výrazně zapojil. Byl jsem svolavatelem stávkového výboru elektrotechnické fakulty a během okupační stávky jsem se věnoval publikaci a šíření revolučních tiskovin a popularizaci studentských požadavků mezi veřejností.

Do porevolučních let jsme jako studenti vstupovali politicky nezkušení, bez kontaktů, zdrojů a bez velkých šancí naplnit naše listopadové ideály. V této době  jsem se aktivisticky účastnil nejrůznějších demonstrací (Děkujeme odejděte proti opoziční smlouvě, demonstrace proti monopolu SPT Telecom aj.) a aktivně jsem se formou mentoringu, vývoje a publikační činnosti zapojil do práce pro open-source komunitu, ve které panovala osvěžující svoboda ducha.

Během let jsem byl svědkem útoků na technologie, které Internet přinášel (P2P, Napster, Gnutella, The Pirate Bay). Když útoky v roce 2009 přešly od zavírání stránek k zavírání lidí, rozhodl jsem se postavit na obranu svobod, které nám technologie Internetu přinesla a výzvou na portále ABCLinuxu jsem založil Českou pirátskou stranu. Do jejích stanov jsem vložil liberální myšlenky open-source komunity, humanismu, švédské pirátské strany a vlastního světonázoru.

Českou pirátskou stranu se nám podařilo plně zformovat koncem června 2009 a v srpnu 2009 jsme již byli schopni podat kandidátky do později zrušených parlamentních voleb. Na podzim 2009 jsem z pozice zakladatele a místopředsedy strany podpořil kandidaturu Ivana Bartoše na předsedu. V souladu s předem deklarovanou rolí jsem se až do roku 2012 ve straně věnoval málo viditelné práci na formování moderní politické organizace, k čemuž jsem měl dostatek zdrojů a ze své pozice i  potřebný mandát a respekt. Vnitrostranickým konfliktům a vyhroceným diskusím jsem se vyhýbal, abych roli zakladatele nezneužil k parciálním politickým cílům. Postupně jsem působil v přípravném výboru strany, jako místopředseda strany, předseda rozhodčí komise, jako člen odborů strany, vedoucí technického a vedoucí finančního odboru, člen republikového výboru a předseda krajského sdružení Jihomoravského kraje. Jsem autorem, zakladatelem, implementátorem a byl jsem správcem stranických IT systémů, mj. stále aktivně užívaného pirátského fóra. V pirátské straně udržuji přátelské vztahy napříč členskou základnou včetně vedení strany a moji Piráti mne neformálně titulují a respektují jako Otce zakladatele.

V roce 2012 jsem se z práce pro stranu z důvodu zdravotních problémů, potřeb rodiny i podnikání stáhl a udržoval pouze občasné kontakty se stále aktivními spoluzakladateli strany. 5 let jsem se věnoval znovunabírání sil a na politiku strany se záměrně díval z širší perspektivy. Na jaře 2017 jsem se do politiky vrátil. Účastnil jsem se volebních kampaní, kandidátek a stal se členem několika komisí kraje a města Brna, členem představenstva SAKO a na podzim 2019 jsem se rozhodl požádat o důvěru své kolegy a kandidovat za Českou pirátskou stranu do Senátu ČR.

Práce v Senátu

V Senátu ČR chci zastupovat Českou pirátskou stranu. Chci prezentovat a bránit myšlenky přímé demokracie, svobody slova, lidských práv a transparence a vysvětlovat, že politika je službou občanů občanům a takto vykonávaná je nejlepší obranou před diktaturou a totalitou.

Moje profesní zaměření mi pomáhá porozumět a objasňovat ostatním, jak nám moderní technologie mohou umožnit naplnit politické ideály cestou digitalizace státní správy.  Cenzura je pro mne nepřípustná a podporuji snahy o zrušení či omezení EET.

Jako moravský patriot a brňan se hodlám se zasadit o odstraňování nerovné distribuce bohatství v naší zemi. Budu nás hájit ve všech případech, které by měly znamenat ignorování zájmů občanů Brna, Moravy či Slezska.

Od mládí jsem zastánce slabších. Vím, že pravidla musí platit pro všechny, i nejsilnější účastníky trhu, i pro stát a úředníky. Hodlám se proto autoritou senátora postavit za zájmy občanů v případě jejich diskriminace.

Jako otec pěti dětí, rekreační sportovec a dlouholetý fotbalový trenér se hodlám v Senátu zaměřit také na oblast sportu, vzdělávání a zdravého životního stylu. Jsem proekologického smýšlení a věřím, že dokážeme s pomocí moderních technologií splatit dluh planetě. Senátory s moderním technologickým smýšlením naše země potřebuje k tomu, aby mohla stát v čele vývoje nových nízkoemisních a recyklovatelných technologií, které budou v příštích letech tahounem celosvětového byznysu.

Moje podnikatelská praxe mi také pomáhá pochopit problémy malých a středních podnikatelů, kteří v mé osobě naleznou svého zastánce. Věřím, že střední třída je zdrojem bohatství naší země a současné společenské zřízení nejlepší variantou její správy.

Doufám, že můj životní příběh a zkušenosti zakladatele parlamentní strany dodají mým senátorským aktivitám potřebnou váhu a respekt.


Ozvěte se mi

E-mail: jiri.kaderavek@pirati.cz
Sledujte mě: Facebook / Twitter