Zaječí potok v ohrožení

15.05.2020

Oblast Zaječí hory a Zaječího potoka v Brně je jedním z výběžků nádherné přírody na severozápadě Brna. Odděluje od sebe oblast brněnské Kociánky a zástavbu na ulici Sadová od sídliště Lesná a je častým cílem vycházek obyvatel z celého Brna.

Jedná o jednu z mála nezastavěných oblastí Brna, navíc ve velice atraktivní přírodní scenérii. Proto je cílem aktivity developerů, kteří by rádi vyšli vstříc požadavkům trhu.

Jedním ze stěžejních záměrů je vybudování komunikace (mostu) přes údolí Zaječího potoka v délce více než 500 metrů s investičními náklady přes 300 mil. Kč. Je to 10x více než částka, se kterou byl záměr v tisku obhajován¹.

Se záměrem nesouhlasí obyvatelé v oblasti Sadové ani zastupitelé městské části Brno-sever. Oblast Sadové trpí akutním nedostatkem občanské vybavenosti a jedním z argumentů obhájců projektu je, že komunikace zpřístupní občanskou vybavenost na Lesné.

Je samozřejmě proti zdravému rozumu investovat téměr třetinu miliardy na stavbu komunikace namísto toho, aby se investovalo do infrastruktury na Sadové, případně aby se pracovalo s projektem zkapacitnění současné komunikace. Nechceme přece, aby se lidé museli pohybovat osobními automobily napříč sídlišti pro zajištění běžných služeb.

Komunikace je dimenzována pro individuální automobilovou dopravu a její realizace bude nutně spojena s devastací území pod komunikací vlivem emisí a hluku. Mostovka komunikace pak zničí krásný výhled na Brno a rekreační potenciál údolí. Pohled do koruny stromů bude minulostí, z místa zmizí zvěř i ptáci, údolí pobude svou užitnou hodnotu a bude v budoucnu pohlceno okolní zástavbou. Je-li záměrem ulehčit pohyb obyvatel mezi Sadovou a Lesnou, lze tak tak jistě učinit lehkou zanořenou lávkou ve formě cyklochodníku, který tak navíc zjednoduší přístup do rokle obyvatelům obou sídlišť a stane se součástí brněnské sítě cyklostezek.

Projekt silniční komunikace Sadová - Lesná  jde proti prioritám mého senátorského programu, tedy zasadit se za zachování rezidentního charakteru severozápadu Brna s vysokým podílem přilehlé zeleně a zasazením do okolní přírody.

aneb vzpomínky na Sametovou revoluci pohledem dobového pamětníka a účastníka studentských protestů.

Brněnská sídliště, která se stavěla od roku 1960 až do porevolučních let, nabízí hodně zajímavostí. Nejstarším panelovým sídlištěm je Juliánov, nejnovějším pak Kamenný vrch. Kamenný vrch byl v podstatě budován stejnou metodou, jako sídliště Vinohrady. Vinohrady byly původně plánovány tak, aby dohromady z ptačí perspektivy vytvořily tvar dvojitého...

6. září 2020 jsme roznášeli Pirátské listy po brněnském Jundrově. Do schránek jsme distribuovali cca 2100 ks novin a akce nám v 5 lidech zabrala cca 5h čistého času. 2100 ks je cca 52,50 kg papíru, je tedy nutné mít k dispozici automobil a trochu té organizace (dvě skupiny po dvou + řidič/manažer roznosu). Je nutné vysdílet si polohu, určit...

Rozhovor o problematickém fungování úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s odborným radou Zbyškem Martochem. Zbyšek mi poskytl rozhovor o problematickém fungování úřadu, který je v poslední době zmiňován v souvislosti s podezřením na manipulaci s veřejnými zakázkami ze strany jeho vedení. Zbyšek Martoch je také zastupitelem za Piráty v městské...