Zaječí potok v ohrožení

Oblast Zaječí hory a Zaječího potoka v Brně je jedním z výběžků nádherné přírody na severozápadě Brna. Odděluje od sebe oblast brněnské Kociánky a zástavbu na ulici Sadová od sídliště Lesná a je častým cílem vycházek obyvatel z celého Brna.

Jedná o jednu z mála nezastavěných oblastí Brna, navíc ve velice atraktivní přírodní scenérii. Proto je cílem aktivity developerů, kteří by rádi vyšli vstříc požadavkům trhu.

Jedním ze stěžejních záměrů je vybudování komunikace (mostu) přes údolí Zaječího potoka v délce více než 500 metrů s investičními náklady přes 300 mil. Kč. Je to 10x více než částka, se kterou byl záměr v tisku obhajován¹.

Se záměrem nesouhlasí obyvatelé v oblasti Sadové ani zastupitelé městské části Brno-sever. Oblast Sadové trpí akutním nedostatkem občanské vybavenosti a jedním z argumentů obhájců projektu je, že komunikace zpřístupní občanskou vybavenost na Lesné.

Je samozřejmě proti zdravému rozumu investovat téměr třetinu miliardy na stavbu komunikace namísto toho, aby se investovalo do infrastruktury na Sadové, případně aby se pracovalo s projektem zkapacitnění současné komunikace. Nechceme přece, aby se lidé museli pohybovat osobními automobily napříč sídlišti pro zajištění běžných služeb.

Komunikace je dimenzována pro individuální automobilovou dopravu a její realizace bude nutně spojena s devastací území pod komunikací vlivem emisí a hluku. Mostovka komunikace pak zničí krásný výhled na Brno a rekreační potenciál údolí. Pohled do koruny stromů bude minulostí, z místa zmizí zvěř i ptáci, údolí pobude svou užitnou hodnotu a bude v budoucnu pohlceno okolní zástavbou. Je-li záměrem ulehčit pohyb obyvatel mezi Sadovou a Lesnou, lze tak tak jistě učinit lehkou zanořenou lávkou ve formě cyklochodníku, který tak navíc zjednoduší přístup do rokle obyvatelům obou sídlišť a stane se součástí brněnské sítě cyklostezek.

Projekt silniční komunikace Sadová - Lesná  jde proti prioritám mého senátorského programu, tedy zasadit se za zachování rezidentního charakteru severozápadu Brna s vysokým podílem přilehlé zeleně a zasazením do okolní přírody.