Rodné číslo a ochrana soukromí

30.11.2019

Proces zakládání politické strany zahrnuje možná tu nejdůležitější část, tedy formulaci stanov strany, které  by měly odrážet politické idee, které založení strany podnítily. Pirátská strana, jejíž hlavním mottem je "Internet je naše moře" musí řešit, jak umožnit svobodné šíření informací a přitom zamezit možnostem zneužití, které s sebou celosvětová síť přináší. Platí, že co může být zneužito, zneužito bude.

Proto jsme do stanov vložili tuto větu:

(1) Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století.

Jedním z velmi citlivých údajů, které na Vás dokáží hodně prozradit je rodné číslo. Rodné číslo je bezesporu velmi praktickým identifikátorem, nicméně snadno zneužitelným. Obsahuje datum Vašeho narození, obsahuje Vaše pohlaví, obsahuje i místo, kde jste se narodili. Navíc je velmi často užíváno jako prostředek autorizace, má se za to, že rodné číslo zná pouze občan a úřad. A to je hlavní kámen úrazu. RČ by se nemělo rozhodně užívat v případech, které s jeho původním smyslem nesouvisí nebo souvisí pouze velmi vzdáleně a je-li to možné, měl by se maximálně eliminovat jeho výskyt, tak aby se nedostalo do rukou nepovolaným osobám.

Užívání rodného čísla  nebo jeho částí v různých informačních systémech (DIČ nebo např. IS FAČR), ve kterých může být snadno nahrazeno jiným identifikátorem je nešvarem a přežitkem minulosti a zákon by měl aktivně vynutit jeho nahrazení. Zákon je ale stát a pokud stát sám užívá rodné číslo nevhodným způsobem, pak působí snahy o ochranu osobních dat poněkud křečovitě.

Užívání rodného čísla jako daňového identifikátoru živnostníka je v dnešní době platnosti GDPR   direktivy neakceptovatelným přežitkem a musí být ukončeno. Jsem rád, že náš poslanec  Tomáš Martínek podal z lavice opozičního poslance pozměňovací návrh zákona o daňovém řádu, který tento problém řeší. Více informací naleznete na stránkách Pirátských listů.