Aby lékař uzdravoval

01.04.2020

Dostupná, chytrá, kvalitní a preventivní lékařská péče může zajistit vysokou kvalitu a délku života občanů. Lékař nesmí jen léčit, musí zejména uzdravovat. Počet zdravých klientů je výrazem dovedností lékaře.

Stát se musí zasadit o to, aby občané měli dostatečně dostupnou lékařskou péči. Týká se praktických lékařů, stomatologů, lékařské posudkové služby aj.

Podpora e-Health

Musíme intenzivně podpořit distanční zdravotní péči, tzv. e-Health. Moderní chytré náramky dobrovolně snímající naše životní funkce umožní lékařům diagnostikovat pacienta a vzdáleně, preventivně a automatizovaně monitorovat dlouhodobé změny zdravotního stavu. To vedle prevence chorob povede ke snížení počtu návštěv v ordinaci lékaře a ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče.

Konec přeplněným čekárnám

Lékaři by měli zavádět časové rezervační systémy, tak aby zamezili setkávání pacientů ve svých ordinacích. Pomůže to řešit nejen epidemiologický problém, ale zvýší to také komfort lékařské péče. Doufejme, že přeplněné čekárny budou brzy minulostí.

Celostní medicína jako cesta prevence

Nesouhlasím s ostrakizací mentorů celostní medicíny a alternativních metod léčby ve veřejném diskurzu. Jejich hlavní rolí je zapojení poznatků filosofických směrů jako cesty k psychickému a fyzickému zdraví a popularizace přínosů pohybu a zdravé výživy k prevenci civilizačních chorob. Prevence je cestou ke zdravějšímu životu a kvalitnějšímu zdravotnictví. Koruna vydaná na prevenci se desetkrát vrátí.

Dobrý praktický lékař = zdravý klient

Dobrý praktický lékař není ten, který vykazuje nejvíce výkonů, ale ten, jehož klienti jsou zdraví a potřebují jej jen v minimální míře. Proto podporuji rozšíření programů osvěty vedených z pozice praktického lékaře jako prevence chronických nemocí.

Přirozenější porody

Chci podpořit vznik porodních domů a zvyšování kvalifikace porodních asistentek a dul.

Personál porodnic a porodních domů musí mít vytvořeny perfektní podmínky k výkonu své práce a k zachování nejvyšší úrovně zdravotní péče i za cenu zvýšených nákladů. Proto podpořím kultivaci prostředí porodních zařízení dle hesla "porodnice není nemocnice".

Chci, aby se na nastávající matky pohlíželo jako na svéprávné klientky. Podporuji dlouhé kojení a blízký nepřerušený kontakt matky s dítětem. Přítomnost otce u porodu je právem rodičů i dítěte.

Domácí porody akceptuji v případě jejich vedení kvalifikovanou porodní asistentkou za striktního splnění zákonných podmínek maximálně omezujících rizika komplikací a za předpokladu dobrého zajištění rychlé lékařské pomoci.