Zdravý životní styl

10.04.2020

Zdravý životní styl přináší zdraví. Být zdravý znamená vnímat svět pozitivněji. Být zdravý je výrazem ohleduplnosti nejen k sobě samému, ale také k lidem ve svém okolí, ke společnosti a přírodě.


Snaha o zdravé životní prostředí jde ruku v ruce se snahou nás samotných o zdravé tělo a duši. Zdravý životní styl nás udržuje v dobré fyzické a psychické kondici a činí nás odolnějšími vůči nástrahám moderní civilizace, včetně možných epidemiologických rizik.

Ověřili jsme si, že kapacita našeho zdravotnictví je závislá na tom, jak zdravě žije každý jeden z nás. Čím méně prostředků budeme muset vydávat na léčení civilizačních chorob, tím více prostředků budeme moci směrovat do dostupnosti a kvality zdravotní péče.

Je právem každého občana zvolit si, jakým způsobem se bude stravovat a zda se bude věnovat pohybovým aktivitám. Nezapomínejme však, že mnoho nákladů neseme všichni společně. Proto budu v případě rozhodování o legislativě vždy podporovat cestu, která vede občany ke zdravějšímu a k přírodě i společnosti ohleduplnějšímu životu.

Podpora zdravých stravovacích návyků

Podporuji osvětu ve věci konzumace zdravých, organických potravin jako prostředku k aktivnějšímu pohybu, zdravějšímu tělu i duchu a kvalitnějšímu spánku.

Podporuji ekonomické zvýhodnění konzumace zdravých potravin (potravin s nízkým glykemickým indexem, vysokým obsahem vlákniny, minimem konzervantů a umělých přísad, menším podílem průmyslového zpracování, menším podílem obalů a menším dopadem na životní prostředí).

Podpora aktivního pohybu

Podporuji aktivní pohyb pro všechny generace a propojení generací sportem a pohybem. Sport vnímám jako prostředek pro dosažení šťastnějšího a zdravějšího života.

Chci omezit sezení dětí ve školách a rád bych viděl zvýšení podílu pohybové složky ve výuce (nechceme děti učit sedět, ale pohybovat se) a podílu venkovní výuky.

Vymezuji se proti představám Národní agentury pro sport, že sport je marketingovým nástrojem a sportovní svazy garantem distribuce peněžních prostředků. Považuji tuto představu za mylnou, nebezpečnou a prokorupční.

Preferuji decentralizaci financování a organizace sportu, zaměření se na množství sportující mládeže a občanů, budování veřejně dostupných sportovišť, demokratizaci a všelidovost - dle sokolských myšlenek.