Aby škola byla hrou

22.04.2020

Vzdělávání musí být nápadité a interaktivní. Nesmí diskriminovat ani omezovat. Výuka musí být předvídatelná a založena na vzájemném respektu žáků, učitelů a rodičů. Motivace žáka je vysvědčením učitele.

Dobrý žák je motivovaný žák. Dobrý učitel musí být dobře zaplacený a náročný učitel. Formální vzdělání učitele by nemělo být jeho  jedinou kvalifikací. Spolu s kvalitním odměňováním podporuji také hodnocení učitelů na základě studijních výsledků žáka a motivovanosti žáka k výuce (zjišťování spokojenosti žáka s výukou).

Alternativní metody výuky

Podporuji alternativních metody výuky (domácí výuka, venkovní výuka, skupinová výuka, alternativní systémy vzdělávání). Jsem přesvědčen, že by měl mít rodič i žák právo vybrat si takovou metodu výuky, která nejlépe rozvine potenciál žáka a bude odpovídat možnostem rodičů.

Metodologie distančního vzdělávání

S ohledem na epidemiologickou situaci je nutné odlehčit školám a nabídnout výchozí metodiku distančního vzdělávání a e-learningu. Není možné ponechat tento úkol na školách, protože vyžaduje značnou úroveň expertních znalostí. Případné rozdíly v kvalitě distančního vzdělávání mohou být do značné míry diskvalifikující, přičemž ke kvalitě výuky se jako další rizikový element přidává kvalita technického provedení distanční výuky.

Rovnost podmínek

Technologické podmínky a provedení e-learningu musí být v dané věkové skupině žáků základních škol či gymnázií srovnatelné. Distanční vzdělávání s sebou přináší obrovskou možnost, ale také riziko dřívější či předčasné specializace žáka. Distanční výuka může do značné míry rozbít stávající systém spádovosti základních i středních škol a je zapotřebí s tímto výhledem pracovat.

Distanční výuka nestačí

Vzdálená výuka musí být doplněna docházkou do vzdělávacího zařízení dle výukového plánu a při dodržení hygienických opatření. Obnovme systém dopolední a odpolední výuky a umožněme žákům docházku do školy alespoň v rozsahu ½ docházky před epidemií.

Studium je cestou k praxi

Podporuji studentské výměny, propojení praxe a studia, zapojení praktiků do výuky a výuku formou diskuse, spolupráce, nikoliv biflování. Svobodný výběr školy a jejich následná prostupnost zajistí maximalizaci potenciálu každého studenta.