Internet je naše moře

03.05.2020

Jedničky a nuly nahrazují betonové dálnice, propojují nás s lékařem bez fronty v čekárně, otevírají vzdělání na druhém konci světa. Technologie řeší problémy a přináší svobodu.

Moderní technologie jsou výrazem civilizačního pokroku a zásadně ovlivňují kvalitu našich životů. Až doposud se vývoj technologií soustředil zejména na zlepšení materiální kvality. Pozapomněli jsme však, že mít se lépe znamená také žít s ohledem na možnosti planety a že stav našeho životního prostředí značně ovlivňuje i naše zdraví. A pochopili jsme, že nelze donekonečna zvyšovat naše pohodlí a neohlížet se na škody, které tím způsobujeme.

Při podpoře technologií proto vždy zvažuji dopady, které bude mít jejich užití vůči životnímu prostředí a našemu zdraví.

Internet

Nejlepším důkazem vlivu moderních technologií na naše životy je Internet. Není oblasti, kterou by nezměnil, počínaje způsobem, kterým organizujeme společnost a bojujeme za svá práva. Zároveň se jedná o nejlepší příklad ohleduplné technologie. Internet nám umožňuje "papírovat" bez papírů, komunikovat bez drátů, cestovat bez silnic a letadel, poznávat svět a neničit přitom přírodu. Pomáhá nám vzdělávat se a léčit se. Dovoluje nám nakupovat bez cestování, obchodovat beze schůzek. Umožňuje nám podílet se na řízení země a našich osudů a realizovat svobodu slova v míře dříve nevídané. To vše je možné, jen pokud Internet zůstane svobodný a přístupný.

Chci proto, aby přístup k Internetu a jeho neutralita byly garantovány zákonem.

Rovnováha soužití

Podporu technologií proto vnímám jako klíčový nástroj pro odstraňování škod, které civilizační pokrok přinesl. Cílem není návrat do minulosti, ale využití existujících a nalezení nových znalostí pro dosažení maximální rovnováhy soužití člověka a přírody.

Znovuobjevení poznaného

Nejedná se jen o aplikace high-tech technologií, moderních materiálů, výroby čisté energie, ale také o chytré využití poznatků předchozích generací, přírodních materiálů a jednoduchých, levných, avšak účinných řešení problémů sucha, znečištění životního prostředí či rostlinné a živočišné výroby.

Chci proto podporovat nové a čisté výrobní postupy stejně jako návrat k moderně zpracovaným, avšak tradičním přírodním materiálům s negativní uhlíkovou stopou.

Záporné externí dopady technologií je nutné minimalizovat

Chci podpořit implementaci moderních technologií s minimálními zápornými externalitami a vysokým podílem výzkumu a vývoje. Jedná se zejména o technologie:


  • Nízkoemisní (zaměření na čisté a distribuované zdroje energie).

  • Nízkoodpadové a cirkulární (minimalizace produkce odpadů, opakované užití odpadů)

  • Digitální (informace je ekologická a levná, fyzický pohyb zboží a osob drahý)

  • Sdílené (sdílené užívání zdrojů, podpora autonomní mobility)

  • Udržitelné (zahrnutí externalit; zaměření na kvalitu, flexibilitu, decentralizaci a robustnost)

  • Ekologické (minimalizace znečištění, umělých zásahů do krajiny)

  • Znalostní (ekonomika stavějící na vyšší přidané hodnotě, méně montoven, více laboratoří)

  • Autonomní (náhrada těžkých pracovních pozic automatizovanými systémy)

  • Humánní (kratší pracovní doba, více času na rodinu, rekreaci + zapojení handikepovaných)

  • Bezbariérové (umožňující levné zapojení se s minimem prostředků a času)