Seniorům hlavně naslouchat

19.04.2020

Být seniorem neznamená být případem sociální péče. Starší lidé nás mohou inspirovat a obohatit: svými zkušenostmi i nadhledem. Musíme jim k tomu ale vytvořit prostor.


Být seniorem v dnešní uspěchané době představuje obrovskou výzvu. Společnost a technologie letí dopředu takovým tempem, že je problém, aby jej stíhali i čtyřicátníci, natožpak senioři ve věku 60+. Podporuji daleko širší zapojení seniorů - do dění ve společnosti, v online komunikaci, v debatách na školách.

Senior neznamená sociální případ

Problematika seniorů se často redukuje na sociální otázky. Být seniorem ale neznamená být sociálním případem. Seniorský věk přináší sice některá omezení, ale také cenné zkušenosti a rozhled. Úloha seniorů ve společnosti je daleko širší a nemůže být vnímána pouze jako problém sociální péče.

Kratší pracovní doba

S přibývajícími roky nám ubývá sil a prodlužuje se čas nutný pro regeneraci organizmu. Považuji tudíž za nevhodný současný způsob výpočtu penze, který nutí občany v seniorském věku před penzí přepínat síly. Věřím, že vhodnou úpravou zákonů spojených se zkrácením pracovní doby lze dosáhnout udržitelnějšího a dlouhodobého aktivního a dobrovolného zapojení seniorů do pracovního procesu a společenského dění.

Chytrá valorizace důchodů

Valorizace důchodů v dnešní době závisí na výši inflace. Víme ale, že produkty a služby, za které penzisté utrácí důchody, se liší od běžného spotřebního koše. Chci tedy, aby byly důchody zvyšovány dle toho, jak se zdražují věci, které průměrný penzista potřebuje k životu.

"Dnes učí babička"

Úkolem nás politiků musí být aktivní přístup k propojení generací a k využití zkušeností, které s sebou senioři nesou. Často jsou to zkušenosti z dob, které mladší generace nezná, ale které s sebou nesou významné společenské memento. Musíme umět tyto zkušenosti zužitkovat a předat dalším generacím. Budu proto požadovat a podporovat projekty zapojení seniorů do přednášek na základních a středních školách.

Socializace

Moderní technologie, které neumějí senioři dobře využívat, mohou vést k jejich izolaci. Proto podpořím socializační programy seniorů spojené s osvětou o používání moderních komunikačních technologií. Podpořím seniorské příspěvky na nákup tabletů a jiných komunikačních zařízení a příspěvky na jejich zaškolení.

Dostupnost lékařské péče

V seniorském věku se potýkáme se spoustou potíží. Často si potřebujeme o našich problémech popovídat a ujistit se, že si nezaděláváme na dlouhodobé potíže. Praktičtí lékaři jsou však obvykle zavaleni jinou agendou. Podpořím proto speciální seniorské programy vzdáleného monitoringu zdravotního stavu a preventivních lékařských konzultací vedené pod dohledem praktických lékařů.

Aktivní životní styl

Aktivní pohyb jako součást zdravého životního stylu umožňuje seniorům vyhnout se civilizačním chorobám a je ze společenského hlediska velmi přínosný. Navíc může plnit roli socializační a mezigenerační. Budu proto požadovat, aby se při výstavbě venkovních hřišť přihlédlo také k potřebám seniorů (hřiště pro petanque, kuželky, aj.) a budu podporovat programy pro aktivní pohyb seniorů.

Mysleme na seniory

Politici musí při přijímání legislativy myslet na svoje starší občany a na omezení, která nás ve vyšším věku provázejí. Musíme přemýšlet nad tím, jak se seniorům nakupuje, jak dobře či špatně se senioři dopravují, jak se orientují v našich městech, zda se mají na koho obrátit, nerozumí-li zákonům. Být seniorem není handikep, nicméně mnohé z toho, co jsme se naučili vůči handikepovaným můžeme uplatnit i v pomoci seniorům. Tak, aby se jim v dnešním rychle se měnícím světě dobře žilo. Bude jich, bude nás, stále více.

Být "senior friendly" není příliš ohleduplné

Mnoho seniorů se potýká s problémem neznalosti anglického jazyka. Časté a mnohdy zbytečné používání anglicismů, zejména mezi mladší generací nejen politiků, vytváří zbytečnou mezigenerační bariéru. Senioři nám musí rozumět, mají-li chápat a přijímat naše návrhy a podílet se na správě země. Budu proto podporovat osvětové programy, které vysvětlí přínos používání mateřského jazyka pro překonání mezigeneračních a často také sociálních bariér.