Země v srdci Evropy

12.04.2020

Evropská Unie je společenstvím zemí, ke kterým chceme patřit. Umožňuje nám cestovat, obchodovat, vzdělávat se a tvořit a sdílet to nejlepší, co současná moderní civilizace přináší.

Věřím, že neexistuje alternativa našeho členství v Evropské Unii. Můžeme tak být partnerem, nikoliv konkurentem nejvyspělejších a nejdemokratičtějších zemí světa.

Regionální spolupráce

Jsem přesvědčen, že aby byl náš hlas slyšet, měli bychom úzce spolupracovat se zeměmi nám historicky a geograficky blízkými, nejen s V4, ale také s Rakouskem a Německem.  Navazujeme tak na historicky prověřené vazby. Doba svárů je za námi, nyní jsme předurčeni spolupracovat a přetvářet střední Evropu v moderní, demokratický region.

Volný pohyb osob a zboží

Za základní stavební kámen architektury EU považuji volný pohyb osob a pohyb zboží. Jakýkoliv odklon od těchto principů je pro mne s členstvím v EU neslučitelný. V EU nesmí existovat vnitřní hranice, které umožňují rozhodovat malým Napoleonům.

EU potřebuje více demokracie

Chci zužitkovat své zkušenosti s budováním autentické politické strany a z úrovně Senátu ČR přispět ke snaze o odstraňování existujících demokratických deficitů v politické architektuře EU. Evropská Unie se musí demokratizovat, její instituce musí zvýšit svou legitimitu. Jedině tak může EU přežít.