Ekonomika není jen pro VIP

02.05.2020

Jakou chceme mít ekonomiku? Aby vyhovovala monopolům a korporacím? Nebo aby byla i ekologická, svobodná, sdílená, přístupná, cirkulární - a přinášela blaho a užitek všem lidem?

Stát nesmí položit ekonomiku na oltář obětí epidemie. Další existence veřejného života včetně fungujícího sektoru služeb, je klíčově důležitá pro udržení zaměstnanosti a životní úrovně. Pokles životní úrovně by způsobil předčasná úmrtí desetitisíců občanů ČR. Navrhuji daňové prázdniny, omezení byrokracie v podnikání či investice do čisté ekonomiky. Korelace mezi věkem dožití a životní úrovní je statisticky velmi významná.

Važme si svobodných povolání

Svobodná povolání a občany, kteří se rozhodli být na státu nezávislí, musíme umět ochránit, jsou pilířem občanské společnosti a demokracie. Ponecháme-li rozvoj ekonomiky na umu a kreativitě lidí a nebudeme-li jim házet klacky pod nohy, dočkáme se silné, odolné a soběstačné ekonomiky.

Plošné zákazy jsou selháním státu

Plošný zákaz poskytování služeb je pro mne neakceptovatelným zásahem do lidských práv. Jakákoliv regulace provozů musí být prováděna nejlépe edukativní formou a zpřísňováním hygienických předpisů, nikoliv omezováním a vypínáním provozů jako takových.

Podpora a předvídatelné podnikání

Stát by měl pomoci překlenout potíže podnikatelů z období jara 2020, ale další státní podporu minimalizovat stejně jako minimalizovat státní zásahy do podnikání. Nastavená pravidla podpory a opatření musí být neměnná a spravedlivá, tak aby bylo podnikání předvídatelné.

Spotřebu nastartují daňové prázdniny

Pro nastartování spotřeby podporuji masivní daňové prázdniny kryté vydáním státních dluhopisů.

Byrokracie ničí kreativitu a škodí nám všem

Měli bychom vytvořit speciální analytickou skupinu, která by měla za úkol identifikovat a snižovat byrokracii v podnikání. Neúnosnost současného rigidního přístupu se projevuje právě v době krize. Podnikání musí mít co nejméně bariér.

Zrušení EET, snížení nadměrné byrokracie a zrušení prokorupčních dotačních programů je cestou ke svobodné a otevřené moderní a zároveň robustní ekonomice. Takové, která chrání menší a střední podnikatele před monopolizačním apetitem gigantů a zajistí přežití v případě neočekávaných krizí.

Řešením jsou externality, nikoliv dotace

Navrhuji vést celospolečenskou diskusi o zásadní restrukturalizaci nepřímých daní. Potřebujeme vyčíslit, jaké j́sou společenské dopady konkrétních služeb a produktů (externality) a tyto promítnout do daňové sazby.

Přirozeným způsobem tak zvýhodníme produkty a služby, které redukují celospolečenské náklady na udržování životního prostředí a zdravotního systému země a v současné situaci také zvládání epidemie SARS-CoV-2.

Moderní technologie

Formou daňových úlev chci podporovat zejména ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, zaměřující se na implementaci moderních technologií s minimálními externalitami a vysokým podílem výzkumu a vývoje. Více v programu Technologie a pokrok.


Euro

Jsme pracovitý národ a zasloužíme si tvrdší měnu. Koruna nám sice umožňuje pružněji reagovat na hospodářské problémy, ale daní za korunu je zdražování v okamžicích krizí a díky zmatené politice ČNB nepředvídatelnost kurzu. To má za následek také nepředvídatelnost cenových pohybů nejen v regálech obchodů, ale zejména v nákladech našich firem a zpracovatelů. Přechod na EURO nám umožní přejít z malé montovny kdesi na východě mezi moderní evropské země.

Potenciál koruny se dle mého názoru vyčerpal a ČNB neplní funkci a nedokáže zajistit stabilitu měny, protože je to v dnešním globalizovaném světě nereálné. Proto podporuji přijetí konečného termínu přechodu na EURO.