Brno máme fakt jen jedno

05.05.2020

Narodil jsem se zde a vím, jak se tu skvěle žije. Proto je třeba stromy chránit, developery krotit a dopravu regulovat. Další Brno už nedostaneme - tak si chraňme to, které máme.

Chci chránit lesní charakter severozápadu města před extenzivní výstavbou

Svůj volební obvod, mé rodiště, považuji za nejhezčí část Brna a nepřeji si změnu charakteru jeho zástavby.  Developery je třeba krotit a stromy je třeba chránit. Individuální automobilovou dopravu je zapotřebí regulovat a vyvézt z města ven a v co nejvyšší míře nahradit veřejnou dopravou. Rychlý průjezd MHD městem je pro Brno klíčový a proto je zapotřebí maximálně urychlovat výstavbu VMO.

Tranzitní doprava by naopak neměla procházet městskými částmi, proto se vymezuji proti komunikaci z Bystrce do Medlánek. Nesouhlasím také se zástavbou Řečkovického hráje, přemostěním Zaječího potoka komunikací Sadová - Okružní nebo výstavbě parkovacího domu na Purkyňové ulici v intravilánu Králova Pole. Souhlasím také s občany, kteří rozporují záměr přeměnit zelenou plochu vedle Žabovřeské radnice na místo pro výstavbu obchodů. Ochrana zeleně je výrazem respektu vůči stávajícím obyvatelům města.

Metropolitní Brno

Brno je centrem metropolitní oblasti zahrnující okresy Brno-město a Brno-venkov. I obyvatele z Brna-venkova považuji za Brňáky a město jim musí umět nabídnout své služby a tak odlehčit tlaku na zástavbu vnitřního brněnského intravilánu. K tomu je zapotřebí kvalitní integrovaný dopravní systém a podpora výstavby kvalitní občanské vybavenosti v okolí Brna.

Proto také podporuji myšlenku dalšího rozšíření Brna o okolní obce okresu Brno-venkov. Dodalo by to Brnu větší váhu, zkvalitnilo služby pro obyvatele okolních obcí, snížilo tlak na další rozšiřování individuální automobilové dopravy a postupně vyřešilo schizofrenní situaci okresu Brno-venkov.

Příkladem takové integrace a snížení tlaku na individuální dopravu a dopravní systém může být například vybudování tramvajových tratí do příměstských satelitů (např. tramvajová trať směr Slatina, Šlapanice by umožnila vyvézt z centra Brna autobusovou dopravu obsluhující východ okresu Brno-venkov a Vyškovsko).

Brno, město kultury a vzdělání

Naše město představuje alternativu mocenského centra státu a centrum justice, vzdělanosti, kultury a progresivních technologií. Chci, aby tomu tak bylo i nadále a tyto oblasti veřejného zájmu hodlám plně podporovat.

Brno je také významným politickým centrem země vyvažujícím dominantní sílu pragocentrismu. Právě Brno stálo na počátku České pirátské strany, jediné organizované parlamentní síly občanů-nepolitiků.

Sami nejlépe víme, co potřebujeme

Brno, krásné a duchem mladé město. My, jeho obyvatelé, můžeme být na možnosti, které nám nabízí právem hrdí. Nebojíme se dělat věci po svém, sami víme, co nám prospívá a jak zařídit, aby se nám všem v Brně dobře žilo. Potřebujeme jen, aby Brnu a Moravě stát neházel klacky pod nohy a zajistil to, o co se má postarat, zejména pak kvalitní dopravní napojení do okolních krajů a zemí. Budu se o to aktivně zajímat.

Budu také požadovat více kompetencí krajům a městům, tak abychom byli schopni zachránit naši moravskou krajinu před suchem a devastací. O opatřeních na záchranu krajiny nechceme nechat rozhodovat Prahu a československé agrobarony.

Brno zdravé, Brno chytré, Brno čisté

Podporuji výstavbu nových parků, biotopů, rekreační využití řek a urputnou ochranu existující zeleně. Jako expert na moderní technologie podpořím zavádění chytrých řešení v oblasti urbanizace a dopravy. Podporuji bezplatnou MHD a přesun automobilů do podzemních parkovacích domů a na velký městský okruh, Chci více cyklostezek a méně kamionů. Město je prostorem k životu, nikoliv parkovištěm

Město se musí umět postarat o všechny

Chci dostupné bydlení a budování prvků veřejné vybavenosti dle přání občanů. Brno se musí umět postarat i o své nejslabší, snížit počet vyloučených oblastí a poskytnout všem lidem šanci na důstojný život.

Slibuji vám, že Brno bude v Senátu slyšet.