Potřebujeme analytická data!

28.04.2020

27. dubna vykázal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předního českého ekonoma a člena Ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu Daniela Münicha z jednání laboratorního týmu na ministerstvu zdravotnictví, viz https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/roman-prymula-ustredni-krizovy-stab-ekonom-jednani-analyza-koronavirus_2004271532_tzr

Důvodem, který Roman Prymula uvádí bylo, že Daniel Münich pokládá nepříjemné otázky. Potvrdilo se mi tak, že nevládní zástupci, kterým bylo nabídnuto místo v poradních týmech vlády, a kteří byli nominováni i ve spolupráci s Pirátskou stranou, mají své opodstatnění. To, že k výše uvedenému je skvělou vizitkou práce Daniela a potvrzením toho, že naše vláda a její orgány zřejmě mají co skrývat. Abyste pokládali nepříjemné otázky, musíte vědět na co se ptát. A to se stalo a odpovědi byly odmítnuty. Bohužel ke škodě nás všech, protože oponentura, ač nepříjemná, je nejlepším způsobem kritické analýzy krizových situací. Oponentura ale musí vycházet ze stejných dat jako primární rozhodující. Není-li připuštěna, jedná se o vážný prohřešek proti pravidlům kvalifikovaného řízení a dříve nebo později se to projeví v nekvalifikovaných rozhodnutích a v našem případě v rozhodnutích s kritickými následky.

Daniel spolu s matematikem René Levínským připravují v rámci iniciativy CERGE-EI epidemiologický model antiCOVID-19, viz https://www.cerge-ei.cz/ K jeho sestavení musíte mít k dispozici multidisciplinární tým ekonomů, matematiků, epidemiologů a programátorů. Měl jsem tu čest obdržet dokumentaci příslušného modelu v rámci diskuse nad svými vlastními predikcemi. Zatímco mé predikce vychází z nasbíraných a veřejných dat, model antiCOVID-19 je skutečným stavovým algoritmickým modelem, který můžete použít k modelování budoucího chování epidemie dle přijatých opatření ještě předtím, než příslušná opatření přijmete. Co více, model lze po kalibraci použít i ke zhodnocení opatření minulých, a to je myslím si hlavní důvod, proč jsou Danielovi otázky tak nepříjemné.

Pro kalibraci a zpětné otestování modelu je nutné obdržení detailních analytických souborů až na úroveň jednotlivých nakažených a jejich zařazení ve společnosti. Model antiCOVID-19 dokáže simulovat vývoj epidemie např. tím, že bere v potaz počet sociálních kontaktů jednotlivých sociálních skupin dle profese, věku aj. Možností je téměř nepočítaně, ale bez reálných dat nebude možné model nikdy vyladit tak, aby jeho výstupy měli potřebnou relevanci. A o to zřejmě naší vládě jde. Ke škodě nás všech.

Použiji-li příklad, model dokáže velmi věrně otestovat jednotlivé epidemiologické teorie. Např. teorii superinfekce, kterou molekulární bioložka Soňa Peková vysvětluje skutečnost, že děti jsou infekcí nakaženy v daleko menší míře. Byla-li by tato pravdivá, model by prokázal, že stejně jako jsou chráněny děti, jdou chráněni i rodiče a učitelský sbor, který během školního roku obdrží spolu s dětmi vysokou virovou nálož běžných dětských respiračních onemocnění. A my bychom možná mohli otevřít mateřské školy bez vysokého rizika dalšího šíření infekce. Bohužel bez znalosti detailních dat o jednotlivých nakažených a jejich modelování takto učinit nemůžeme a sociální a ekonomické škody se nám tak nepříjemně hromadí a prohlubují. Bohužel i tím, že při neexistenci modelů musíme přijímat plošná karanténní opatření s devastujícími ekonomickými dopady.

Pirátské strana se od založení profiluje jako politická síla vyžadující maximální transparenci politických procesů včetně transparence podkladových dat právě proto, že vnímáme sílu kolaborace a kritického připomínkování. Nepochybujeme, že příslušná data existují a nepochybuji ani o to, že dříve či později budou muset být zveřejněny. Budu se o to sám zasazovat a pokud bych měl něco vládě poradit, tak to, aby ve vlastním zájmu svoje rozhodování zpřístupnila veřejnosti.

Nebudou-li přijímaná opatření adekvátní situaci, veřejnost je nebude dobrovolně akceptovat a bude žádat o to tvrdší zpětné vyhodnocení vládních kroků. Žádá-li naše vláda od veřejnosti spolupráci, měla by začít nejprve sama u sebe. V zájmu nás všech i svém vlastním.