Více bytů pro mladé

04.03.2020

Střecha nad hlavou je základní lidskou potřebou. Chceme-li pomoci mladým rodinám v těžkých začátcích, je zapotřebí, aby stát pomohl zajistit nabídku dostupného startovacího bydlení.

Budoucnost našich mladých je naší budoucností. V dnešních striktních tržních podmínkách je zajištění si vlastního bydlení nebo ceny pronájmů v mnoha případech mimo možnosti mladých lidí. Propad příjmů, který nastane v okamžiku, kdy se mladý pár rozhodne založit rodinu mnohé z párů od tohoto kroku odrazují. S ohledem na délku splácení je také pořízení si vlastního bydlení zásadním budoucím závazkem, který se při případném rozpadu partnerství velmi těžko řeší.

Startovací bydlení je především nájemní bydlení

Stát a obce by měly umět zajistit dostatek dostupného bydlení každému, kdo se rozhodne v obci trvale podnikat nebo pracovat. Budu proto podporovat fondy na podporu bydlení určené k rekonstrukci či výstavbě obecních bytů, a to zejména na místech stávajících brownfieldů, nikoliv další zástavbou krajiny. Podpořím také takovou právní úpravu, která více zpřístupní sociální podporu při hrazení kauce, která je často limitujícím faktorem dostupnosti nájemního bytu.

Přeměna kanceláří na byty

Pokud jste někdy hledali bydlení, uznáte, že nalezení cenově dostupného startovacího bydlení je úkol řádově těžší než nalezení dostupných kanceláří. A jak jsme se mohli při současné krizi přesvědčit, byt může sloužit docela dobře jako kancelář (homeoffice). Bohužel opačně to není možné. Protože je předpokládán úbytek zájmu o kancelářské prostory, měl by stát urychleně přijmout natolik flexibilní legislativu, která umožní rychlou přeměnu kanceláří na byty, jejichž dispozice budou v souladu se státní politikou sociálního bydlení.

Obecní spoluvlastnictví

Ke zvýšení dostupnosti bydlení i odpovědnosti za stav bytu může přispět také model obecního spoluvlastnictví startovacích bytů, tzv. spolkového bydlení. Protože je investice do nemovitosti málo rizikovou záležitostí, je možné nabídnout mladým párům nebo spolkům možnost obecního spolufinancování nákupu nemovitosti, ve které by pak obec držela spoluvlastnický podíl a další nakládání s bytem by bylo podmíněno vyplacením jejího podílu a uvolněním účelu bytu nebo prodejem podílu při zachování sociálního účelu.


Kontaktní centra bydlení

Aby bylo možné problematiku bydlení efektivně řešit, podporuji vznik kontaktních míst bydlení poskytujících poradenství sloužící k získání či udržení bydlení, včetně základního právního poradenství.