Pirátské listy pro můj obvod

01.09.2020

Vážení spoluobčané, máme už u Pirátů takovou tradici, totiž že si každý senátorský kandidát vydává  osobní verzi Pirátských listů určenou voličům svého volebního obvodu. Je to výraz naší snahy  komunikovat s veřejností. Každý z nás se při sestavování obsahu naučí spoustu, pro politiku, vhodných dovedností.

Já jsem si pro Vás připravil vydání, ve kterém Vás politikou nechci příliš zatěžovat, přestože se jí nelze v případě stranického plátku vyhnout. Vydání, které by stejně jako naše politické vize mělo působit pozitivně a svěže a informovat vás o tom, co se v našem městě dělo či děje v kultuře nebo jaká byla historie brněnských sídlišť. Křížovkáři a lidé se smyslem pro  humor si na své přijdou na poslední straně. Musím říci, že mne práce na vytváření novin bavila a dáte-li mi svou důvěru, budu vás touto formou informovat o práci Senátu každý rok. Protože politik, a senátor v první řadě, musí s veřejností čile komunikovat. Do obsahu se mi nevešla spousta podstatných informací.

Senátní Pirátské listy pro Brno-město budeme distribuovat do mého volebního obvodu během celého září. Bez ohledu na to, jste-li občany volebního obvodu 60 Brno-město, máte možnost si je stáhnout v elektronické podobě níže.

Děkuji Vám za pozornost a za Vaši podporu a prosím, přijďte 2. a 3. října 2020 k volebním urnám vhodit svůj hlas.