EU je i naší institucí

31.05.2020

Piráti se často musí bránit útokům svých odpůrců, kterí nás za spolupráci s orgány EU obviňují z bonzáctví, donášení, žalování. Jenže obrátit se na EU ve věcech, které spadají do gesce EU je legitimní.

EU jsme totiž i my. EU je naším orgánem. Je to jako kdyby jste se obrátili s podezřením na dotační podvod na ministerstvo a pachatel by Vás označil za bonzáka. Nebo jinak, když uvidíte zloděje krást na pozemku souseda, otočíte se zády? Když váš místně příslušný správní orgán rozhodne nepatřičně, jistě se obrátíte na orgán jemu nadřízený.

Tento narrativ, že někteří bonzují do EU je rozšířený a falešný. Vychází z pohledu, že EU je něco, co nám bylo vnuceno, něco cizího a pomíjí fakt, že jsme se dobrovolně rozhodli stát se jeho součástí. Pokud píši dobrovolně, pak to myslím se vší vážností. Počínaje Sametovou revolucí jsme přece chtěli být součástí skupiny moderních evropských zemí a jiná dlouhodobě udržitelná varianta zapojení se do mezinárodních struktur nebyla na stole. Přiznáním si tohoto faktu, že EU je jen dalším článkem ve vertikále správy, pochopíte, že obracet se na vyšší orgán správy není nic nepatřičného.

S ohledem na krátkou tradici není složité propadnout myšlence, že EU je cizí moc uzurpující si naše práva. Apologetů národní samostatnosti a absolutní suverenity je více než dost a útočí ze všech směrů na nespokojenost občanů s politickou situací. EU jako nová instituce je snadný cíl a pojmenovat někoho jiného jako nepřítele, abych odvedl pozornost od vlastních pochybení, je argumentačním nástrojem odjakživa.

Přijmete-li myšlenku, že Brusel je nová Moskva, otráví Vám to mysl. Jenže my jsme nikdy de jure suverenitu s Moskvou nesdíleli. Zatímco ČR se se souhlasem občanů v referendu mnoha kompetencí ve prospěch EU vzdala. Proč? Protože současný svět je natolik složitý a propojený, že dává perfektní smysl se o některé z kompetencí podělit a vystupovat na světové scéně jednotně. Pro naše bezpečí je nepochybně lepší mít na pase občan EU, než cestovat po světě s pasem, jehož nositele budou v zahraničí často mylně považovat za Čečence.

Nechci obhajovat někdy příliš aktivistické chování některých politiků, včetně pirátských. Osobně jsem spíše příznivcem řešení problémů co neblíže místům jejich vzniku. Jen chci objasnit fakticky správný úhel pohledu, jehož přijetím se myšlenkově ztotožníte s mnoha kroky, které se na přímce Praha - Brusel dějí. 

Je pravda, že praní špinavého prádla na nadnárodní scéně není příjemné. Nic to ale nemění na faktu, že se jedná o naše špinavé prádlo, se kterým si nevíme rady a které nám nastavuje naše vlastní zrcadlo, totiž neschopnost uplatňovat na sebe samé ty standardy, k jejichž dodržování jsme se vstupem do EU přihlásili.

aneb vzpomínky na Sametovou revoluci pohledem dobového pamětníka a účastníka studentských protestů.

Brněnská sídliště, která se stavěla od roku 1960 až do porevolučních let, nabízí hodně zajímavostí. Nejstarším panelovým sídlištěm je Juliánov, nejnovějším pak Kamenný vrch. Kamenný vrch byl v podstatě budován stejnou metodou, jako sídliště Vinohrady. Vinohrady byly původně plánovány tak, aby dohromady z ptačí perspektivy vytvořily tvar dvojitého...

6. září 2020 jsme roznášeli Pirátské listy po brněnském Jundrově. Do schránek jsme distribuovali cca 2100 ks novin a akce nám v 5 lidech zabrala cca 5h čistého času. 2100 ks je cca 52,50 kg papíru, je tedy nutné mít k dispozici automobil a trochu té organizace (dvě skupiny po dvou + řidič/manažer roznosu). Je nutné vysdílet si polohu, určit...

Rozhovor o problematickém fungování úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s odborným radou Zbyškem Martochem. Zbyšek mi poskytl rozhovor o problematickém fungování úřadu, který je v poslední době zmiňován v souvislosti s podezřením na manipulaci s veřejnými zakázkami ze strany jeho vedení. Zbyšek Martoch je také zastupitelem za Piráty v městské...