Dobrý den,

dovolte mi, abych před Vás s pokorou předstoupil.

Jmenuji se Jiří Kadeřávek a narodil jsme se v Brně-Žabovřeskách. Je mi 49 let a jsem otcem pěti dětí a manželem.

Vystudoval jsem VUT v Brně a jsem programátorem, analytikem, manažerem, trenérem fotbalové mládeže, technologickým nadšencem a politickým aktivistou.

Celý svůj život se věnuji přesvědčování občanů, že svoboda je to nejcennější co máme. A že si ji nelze koupit, nýbrž je zapotřebí na ní stále pracovat. Protože už nikdy nechci zažít porobu, kterou za minulého režimu zažíval celý náš národ.

Proto jsem svolával v listopadu 1989 stávkový výbor elektrotechnické fakulty a proto jsem také v roce 2009  založil Českou pirátskou stranu, sepsal její stanovy a zásadní body programu.

Loni v listopadu jsem přijal nabídku a pověření mých Pirátů a stal se kandidátem do Senátu zde ve volebním obvodě Brno-město. Mou kandidaturu podporují také Starostové a Nezávislí, za což jim ze srdce děkuji.

Proč kandiduji do Senátu?

Chci v Senátu bránit liberální trajektorii polistopadové politiky. Jsem k tomu občanům zavázán svou účastí na Sametové revoluci nebo založením naší pirátské strany. Ta je organizovaná na občanském principu a aktivismu a zásadách otevřenosti a participace. Zásadách, které jdu do Senátu sdílet a s jejichž pomocí také práci Senátu vysdílím vám, mým voličům.

Senát vnímám jako pojistku ústavy a lidských práv proti orbánizaci české politiky. Chci posílit jeho kontrolní roli a zapojit jej například do volby rad veřejnoprávních médií a vysokých státních úředníků.

Jsem progresivně ekologicky a technologicky orientován. Nevnímám beton jako měřítko pokroku a budu lobovat za legislativu, která otevře náruč chytrým a ekologickým technologiím. Podporuji silnou ochranu životního prostředí, zdravý životní styl a alternativy vnímám jako obohacují prvek a výraz svobody.  Jako profesionál v IT chci být oporou pro senátory, kteří se v dané oblasti neorientují tak jako já. Další digitalizace země, zejména státní správy a našeho školství vyžaduje erudici, kterou disponuji.


Jsem Moravan a Brno a Morava ve mně najdou v Senátu hlasitého zastánce. Infrastruktura Moravy neodpovídá jejímu postavení v rámci naší země, a to se musí změnit. Autorita ústavního činitele dodá ještě větší váhu mé pozici zakladatele Pirátské strany a pomůže mi stavět se daleko důrazněji  za zájmy občanů mého města.

Kandidaturu podstupuji zajištěný vlastní prací a velkou rodinou. Nepolitikařím, nepletichařím. Umím říkat nepříjemnou pravdu, umím motivovat lidi a zapojovat je do politického procesu. Umí se za lidi postavit. I to je má mise.

Děkuji Vám za pozornost.