27. dubna vykázal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předního českého ekonoma a člena Ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu Daniela Münicha z jednání laboratorního týmu na ministerstvu zdravotnictví, viz ...

Přicházíme s plánem, jak vyvést zemi z krize. Řeší ekonomiku, zdravotnictví, vzdělávání i sociální politiku.

Čísla jsou fascinující záležitostí. Do čísel dokážeme přeložit téměř celý náš svět. A co přeložit nedokážeme, o tom tvrdíme, že neexistuje a tedy to nemůže býti ani hrozbou. Naopak, dokážeme-li něco čísly popsat, můžeme s pomocí nich vyprávět příběh, který bude jen natolik pravdivý, nakolik jsou pravdivá naše čísla. Pravdou je, že rozumět řeči...

S pěti dětmi mám docela dost otcovských "zkušeností" s různými formami porodu. Se svou ženou jsem "prošel" předporodní přípravou, několikerou asistencí, domácím i tzv. ambulantním porodem. Všechny naše děti se naštěstí narodily zdravé a já jsem za to své ženě a všem, kteří jí pomáhali vděčen. Tuto úvahu píši, protože cítím zvláštní dluh a potřebu...

Proces zakládání politické strany zahrnuje možná tu nejdůležitější část, tedy formulaci stanov strany, které by měly odrážet politické idee, které založení strany podnítily. Pirátská strana, jejíž hlavním mottem je "Internet je naše moře" musí řešit, jak umožnit svobodné šíření informací a přitom zamezit možnostem zneužití, které s sebou...

V sobotu se na svátek svatého Václava uskutečnila tradiční akce závodů veteránů do vrchu Brno-Soběšice. Spolu s dvěma mladšími syny jsme se vydali podívat se na ty skvostné kusy techniky, ve kterých se snoubí zručnost, řemeslná dovednost, nápaditost a historie s lidským pokrokem.

Tak co říkáte na Gretu? Že po zborcení dopravních bariér, informačních bariér, genderových bariér se nám bortí i generační bariéry? Že na valném shromáždění může vystoupit 16-leté děvče a promlouvat k váženým lidem s nepoměrně většími životními zkušenostmi a často mandátem milonů voličů?

Mám za sebou cestu z města. A mám za sebou také cestu do města. To se holt stává, když už na zádech nesete zepár svých křížků. A tady v Brně ve mně dozrálo rozhodnutí prospět tělu, duši, brněnské dopravě a ovzduší a pohybovat se po městě hlavně pěšky.