Déšť je jen začátkem příběhu vody na našem území. V pohádce by spadl do louky, vsákl, co by se nevsáklo steklo by do kalužin a meandrujících potoků a naplnilo lužní lesy na jihu Moravy. V reále dopadne většina vody na vyprahlou půdu nekonečných lánů zbavených neproduktivní vegetace, profičí narovnanými vodotečemi do Svratky a Dyje a po malé...

Švédsko uzavře svou poslední uhelnou elektrárnu, a to s předstihem dvou let. Podíl energie z uhlí se rychle snižuje v celé západní Evropě. A jak si stojí ČR? Do roku 2040 hodláme snížit podíl energie z uhlí z dnešních 45% na 20%. S ohledem na podíl emisí na výrobě EE(dnes téměř 88%) tak zůstaneme na dalších 20 let jednou z...

Oblast Zaječí hory a Zaječího potoka v Brně je jedním z výběžků nádherné přírody na severozápadě Brna. Odděluje od sebe oblast brněnské Kociánky a zástavbu na ulici Sadová od sídliště Lesná a je častým cílem vycházek obyvatel z celého Brna.

Jižní Morava je kriticky ohrožena půdním suchem. Namísto opatření zvyšujících přirozenou schopnost krajiny vázat vodu přichází MZ s plánem na stavbu nových přehrad. Stále se tak opakuje situace, že opatření pro zajištění zásobování obyvatelstva vodou jsou prezentována jako krajinotvorná v rámci boje proti suchu.

Nejprve trocha teorie. Spotřební daně jsou v České republice upraveny Zákonem o spotřební dani č. 353/2003 Sb. a zahrnují daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků, daň ze zahřívaných tabákových výrobků a daň ze surového tabáku.

13.3.2020, právě ve dnech, kdy začala být přijímána mimořádná opatření proti koronavirové infekci, došlo ve FN Brno k narušení počítačových systémů tzv. ransomware, tedy počítačovým virem, který šifruje soubory v počítačových systémech a za jejich dešifrování vyžaduje zaplacení výkupného, nejčastěji ve formě kryptoměny. Takovému viru se v...

27. dubna vykázal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předního českého ekonoma a člena Ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu Daniela Münicha z jednání laboratorního týmu na ministerstvu zdravotnictví, viz ...

Přicházíme s plánem, jak vyvést zemi z krize. Řeší ekonomiku, zdravotnictví, vzdělávání i sociální politiku.

Čísla jsou fascinující záležitostí. Do čísel dokážeme přeložit téměř celý náš svět. A co přeložit nedokážeme, o tom tvrdíme, že neexistuje a tedy to nemůže býti ani hrozbou. Naopak, dokážeme-li něco čísly popsat, můžeme s pomocí nich vyprávět příběh, který bude jen natolik pravdivý, nakolik jsou pravdivá naše čísla. Pravdou je, že rozumět řeči...

S pěti dětmi mám docela dost otcovských "zkušeností" s různými formami porodu. Se svou ženou jsem "prošel" předporodní přípravou, několikerou asistencí, domácím i tzv. ambulantním porodem. Všechny naše děti se naštěstí narodily zdravé a já jsem za to své ženě a všem, kteří jí pomáhali vděčen. Tuto úvahu píši, protože cítím zvláštní dluh a potřebu...

Proces zakládání politické strany zahrnuje možná tu nejdůležitější část, tedy formulaci stanov strany, které by měly odrážet politické idee, které založení strany podnítily. Pirátská strana, jejíž hlavním mottem je "Internet je naše moře" musí řešit, jak umožnit svobodné šíření informací a přitom zamezit možnostem zneužití, které s sebou...

V sobotu se na svátek svatého Václava uskutečnila tradiční akce závodů veteránů do vrchu Brno-Soběšice. Spolu s dvěma mladšími syny jsme se vydali podívat se na ty skvostné kusy techniky, ve kterých se snoubí zručnost, řemeslná dovednost, nápaditost a historie s lidským pokrokem.